• 0

21/Eylül/2017, 11:07 - Anasayfa // RESMİ İLANLAR Haberi yazdır

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğüne; Profil Demir Direk, Galvanizli Kafes Teli ve Galvanizli Bağlama Teli Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

EĞİRDİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE; PROFİL DEMİR DİREK, GALVANİZLİ KAFES TELİ VE GALVANİZLİ BAĞLAMA TELİ ALIMI

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğüne; Profil Demir Direk, Galvanizli Kafes Teli ve Galvanizli Bağlama Teli Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2017/460099

1- İdarenin

a) Adresi                                             : BAHÇELİEVLER MAHALLESI Istanbul Caddesi 75 32100

BAHÇELİEVLER ISPARTA MERKEZ/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası       : 2462285300 - 2462285310

c) Elektronik Posta Adresi           : ispartaobm@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Yalvaç Orman İşletme Şefliği Sorumluluk Sahalarında Erozyon Kontrolü Sahasında Kullanılmak Üzere 4.700 adet Profil Demir Direk, 2.500 Metre Galvanizli Kafes Teli ve 500 Kg Galvanizli Bağlama Teli Alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                    : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Yalvaç Orman İşletme Şefliğine

( Yalvaç-Isparta) Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi                  : İşe başlandıktan sonra 25 gün içerisinde Eğirdir Orman İşletme

Müdürlüğü Yalvaç Orman İşletme Şefliğine ( Yalvaç-Isparta) Teslim

Edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu, İstasyon Mahallesi

Eğirdir/ ISPARTA

b) Tarihi ve saati                              : 11.10.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

L Profil ( Eşit Kenarlı Köşebent) TS 908-DIN 1028-EN 1006 standartlarında olacaktır, Galvanizli Kafes Tel Örgümüz TS EN 10223-6 ve TS EN ISO 9001: 2000 kalite belgelerine sahip olacaktır. kullanılan malzemenin standartlara uygun olduğuna dair belge, işe başlamadan önce idareye ibraz edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Özel Bütçe Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ( Özel Bütçe Yetkili Mutemedine) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

V.İ. NO: 1019 (21 Eylül 2017)
tarafından yazılan bu haber, 223 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan Eğirdir Haber Akın Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer RESMİ İLANLAR Haberleri

Tümü
EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLÂN
Belediyemize ait aşağıda vasıfları yazılı 1 (bir) Adet taksi yazıhanesi ve otoparkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık

E-BÜLTEN ABONELİK

Copyright © 2010 Sinan Ofset Kuruluşudur.

Adres : Atatürk Caddesi No: 24 Eğirdir / Isparta [0 542 621 51 71]
Tel :0 246 311 46 75
Faks : 0 246 311 58 58
Bu site 0.047 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]